Overvis Pump
System sterowania i monitorowania przepompowni Overvis Pump
od 6850 PLN
Podana cena jest ceną detaliczną. Stawka Podatku VAT: 23%
Zamów

Overvis Pump to nowoczesny system zdalnego monitorowania i zarządzania przepompownią przez stronę WWW.

Overvis Pump umożliwia inteligentne sterowanie przepompownią oraz pozwala zoptymalizować wydatki na media energetyczne.

OPIS PRODUKTU

Overvis Pump to skuteczny sposób na zbudowanie systemu sterowania punktami zaopatrzenia w wodę.

 • Wybieraj obiektu do analizy z mapy lub ze spisu.
 • Bądź zawsze proinformowany o wystąpieniu awarii na obiekcie.
 • Twórz dziennik zdarzeń zawierający pełen zapis wszystkich zaistniałych na obiekcie zdarzeń i operacji wykonanych przez personel oraz komend wydanych przez operatora systemu.
 • Eksportuj dziennik zdarzeń, alarmów, bilansów do EXCEL-a.
 • Korzystaj z programu narzędziowego dla administratorów, który pozwala na szybkie i efektywne zarządzanie systemem, zdalną diagnostykę oraz konfiguracje parametrów.
 • Otrzymaj 5 lat gwarancji na sprzęt Novatek-Electro oraz serwer w chmurze.

Żeby zacząć korzystać z tablicy sterowaniczej wystarczy tylko:

 • zamontować szafkę,
 • podłączyć kabel zasilający do automatu wejściowego oraz kabel zasilający obciążenie do dolnych zacisków rozruszników magnetycznych,
 • włożyć kartę SIM lub kabel Ethernet,
 • połączyć Overvis Pump z serwerem,
 • ustawić niezbędny tryb pracy.
CECHY PRODUKTU
 • Wygodny oraz łatwy kreator konfiguracji połączenia. Wystarczy tylko wejść w link, który znajduje się na naklejce oraz wybrać z listy rozwijanej potrzebny model urządzenia.
 • System zabezpiecza zdalne sterowanie przepompownią, optymalizując zużycie energii elektrycznej.
 • Narzędzia do generowania raportów,które umożliwiają elastyczne łączenie danych z oddalonych obiektów w jedyny raport (interaktywne diagramy, histogramy, raporty xls).
 • Powiadomienie o awarii za pomocą SMS, poczty elektronicznej (system wyśle SMS wszystkim upoważnionym osobom oraz w przypadku braku reakcji wyśle SMS osobom o najwyższym poziomie odpowiedzialności).
KLIENT OTRZYMUJE
Monitorowanie oddalonych obiektów w trybie on-line, które pozwala:
 • optymalizować procesy technologiczne i pracę urządzeń;
 • obniżać zużycie energii;
 • zapobiegać awariom przed ich wystąpieniem;
 • skrócić czas reakcji na sytuacje alarmowe;
 • redukować koszty usunięcia awarii;
 • znacząco ograniczać ryzyko wystąpienia poważnych, kosztownych uszkodzeń.
KOMPLETNY SYSTEM
Gotowe rozwiązanie zawiera:
 • Tablicę rozdzielczą. Na życzenie klienta mogą istnieć różne modyfikacje tablicy rozdzielczej: plastikowa, wewnętrzna, zewnętrzna, metalowa, hermetyczna, niehermetyczna.
 • Kontroler Novatek-Electro EM-481 — kontroler zdalnego monitorowania oraz sterowania przepompownią (EM-481 jest przeznaczony do połączenia 250 lokalnych urządzeń i przesyłki informacji do zdalnego serwera. Działa za pośrednictwem Ethernet, Wi-Fi lub 2G -3G).
 • Sterownik przepompowni Novatek-Electro MCK-107 — przeznaczony jest do zautomatyzowania procesów technologicznych związanych z kontrolą i podtrzymania zadanego poziomu cieczy w różnego rodzaju zbiornikach poprzez sterowanie silnikiem (silnikami) jednej lub dwóch pomp jednocześnie.
 • Urządzenie Novatek-Elektro UBZ-302 –uniwersalny moduł zabezpieczenia silników asynchronicznych. Służy do ciągłej kontroli parametrów pracy trójfazowego sprzętu elektrycznego.
 • Zasilacz 220/12V 1A – służy do zasilania kontrolera EM-481
 • Urządzenia przełączające – urządzenia te są wyposażone zgodnie z mocą znamionową podłączonego obciążenia.
 • Wyłącznik instalacyjny oraz przekaźnik pośredni — niezbędne są do przerwania ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną.

W zależności od ilości pomp i ich mocy istnieją różne modyfikacji tablic rozdzielczych