Overvis Heat
Zarządzanie ogrzewaniem elektrycznym oraz pojemnościowymi podgrzewaczami wody
od 7000 PLN
Podana cena jest ceną detaliczną. Stawka Podatku VAT: 23%
Zamów

Overvis Heat to unikalny system do zdalnego zarządzania ogrzewaniem, który zapewnia wszechstronność i praktyczność.

Nie jesteś ograniczony pod względem źródła ciepła. Overvis Heat współpracuje zarówno z nowoczesnymi alternatywami, jak i tradycyjnymi rozwiązaniami grzewczymi.

OPIS PRODUKTU

Innowatorski system Overvis Heat pozwala na zdalną obsługę różnych urządzeń grzewczych z poziomu jednego systemu.

 • Zarządzaj sprzętem grzewczym, uzyskiwać informacje o stanie technicznym urządzeń.
 • Twórz system powiadomień dla personelu aby zminimalizować sytuacje awaryjne.
 • Zbieraj wszystkie informacje dotyczące raportowania za pomocą automatycznego systemu gromadzenia danych.
 • Przeprowadź testowanie sprzętu i analizę jego stanu będąc w dowolnym miejscu na świecie.
 • Uzyskaj szczegółową historię raporty xls działania danego urządzenia.
 • Zapewnij oddzielnym użytkownikom dostępu do wizualizacji procesu technologicznego w czasie rzeczywistym.
 • Otrzymaj 5-letnią gwarancjęna obsługę naszego sprzętu.

Żeby zacząć korzystać z tablicy sterowaniczej wystarczy tylko:

 • zamontować szafkę;
 • podłączyć kabel zasilający do automatu wejściowego oraz kabel zasilający obciążenie do dolnych zacisków rozruszników magnetycznych;
 • włożyć kartę SIM lub kabel Ethernet;
 • połączyć Overvis Heat z serwerem;
 • ustawić niezbędny tryb pracy;
CECHY PRODUKTU
 • Wygodny oraz łatwy kreator konfiguracji połączenia.
 • System zabezpieczazdalne sterowanie kotłem elektrycznym, ciepłą podłogą i tp. Oraz optymalizuje zużycie energii elektrycznej.
 • Kontroluje obciążenie priorytetowe. System pozwala monitorować ogólne zużycie energii , a w przypadku przekroczenia limitu, wyłączy kocioł elektryczny, aż całkowita moc zostanie zmniejszona do poziomu zaakceptowanego przez użytkownika.
 • Narzędzia do generowania raportów,które umożliwiają elastyczne łączenie danych z rozproszonych obiektów w jedyny raport. (interaktywne diagramy, histogramy, raporty xls)
 • Powiadomienie o awarii za pomocą SMS, poczty elektronicznej. System wyśle SMS wszystkim upoważnionym osobom oraz w przypadku braku reakcji wyśle SMS osobom o najwyższym poziomie odpowiedzialności.
KLIENT OTRZYMUJE
 • Zaawansowaną automatykę, która umożliwia obniżenie zużycia energii dla urządzeń grzewczych;
 • Historię wszystkich wprowadzonych zmian dla podejmowania decyzji w strukturze zużycia energii;
 • Dokładną analizę trybów pracy kotłów elektrycznych, za pomocą której klient osiągnie maksymalny poziom oszczędności energii;
 • Szerszy asortyment zabezpieczeń dla zwiększenia żywotności sprzętu klienta.
KOMPLETNY SYSTEM
Gotowe rozwiązanie zawiera:
 • Tablicę rozdzielczą. Na życzenie klienta mogą istnieć różne modyfikacje tablicy rozdzielczej: plastikowa, wewnętrzna, zewnętrzna, metalowa, hermetyczna, niehermetyczna.
 • Kontroler Novatek-Electro EM-486 – kontroler zdalnego monitorowania oraz sterowania rozdzielnią elektryczną (EM-486 jest przeznaczony do podłączenia do podłaczenia 250 lokalnych urządzeń i przesyłki informacji do serwera gromadzenia danych. Działa za pośrednictwem Ethernet, Wi-Fi lub 2G -3G).
 • Urządzenie Novatek-Electro OM-310 które zapewnia: – monitorowanie napięcia, zabezpieczenie napięciowe, zabezpieczenie prądowe, zabezpieczenie przed zniekształceniem fazowym, kontrolę kolejności faz, liczniki energii elektrycznej.
 • Urządzenia przełączające – urządzenia te są wyposażone zgodnie z mocą znamionową podłączonego obciążenia.