Overvis Energy
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
od 6550 PLN
Podana cena jest ceną detaliczną. Stawka Podatku VAT: 23%
Zamów

Overvis Energy to system zarządzania energią, służący do monitorowania zużycia mediów oraz sporządzania analiz i raportów.

Wdrożenie w domu kompleksowego systemu zarządzania energią Overvis Energy może znacząco wpłynąć na uzyskanie oszczędności energii, a tym samym na zmniejszenie kosztów wydawanych na media energetyczne.

OPIS PRODUKTU

Overvis Energy to prosty i skuteczny sposób na zbudowanie jednego systemu kontroli zużycia energii elektrycznej. Za pomocą Overvis Energy możesz:

 • Zdalnie zarządzać sprzętem electrycznym uzyskiwać informacje o stanie technicznym urządzeń.
 • Tworzyć system powiadomień dla personelu i zminimalizować sytuacje awaryjne.
 • Zbierać wszystkie informacje dotyczące raportowania za pomocą automatycznego systemu gromadzenia danych, aby zużywać wyłącznie niezbędną ilość energii i tylko wtedy, kiedy jest potrzebna.
 • Zapewnić oddzielnym użytkownikom dostęp do wizualizacji procesu technologicznego w czasie rzeczywistym.
 • Testować sprzęt i analizować jego stan bez opuszczenia biura.
 • Możesz łączyć między sobą wszystkie pojedyncze obiekty w jednym panelu operatora.
 • Zarządzając energią przez stronę WWW, możesz na bieżąco modernizować procesy w celu utrzymania stałej wydajności.
 • Otrzymać 5-letnią gwarancję na obsługę naszej produkcji.

Żeby zacząć korzystać z tablicy sterowaniczej wystarczy tylko:

 • zamontować szafkę,
 • podłączyć kabel zasilający do automatu wejściowego oraz kabel zasilający obciążenie do dolnych zacisków rozruszników magnetycznych,
 • włożyć kartę SIM lub kabel Ethernet,
 • połączyć Overvis Energy z serwerem,
 • ustawić niezbędny tryb pracy.
CECHY PRODUKTU
 • Wygodny oraz łatwy kreator konfiguracji połączenia umożliwia szybki i sprawny przepływ informacji, dobra komunikację, oraz ochronę danych.
 • Zdalna obsługa oraz sterowanie różnymi urządzeniami z poziomu jednego systemu. Kontrola oszczędności energii.
 • Narzędzia do generowania elementarnych raportów, które umożliwiają elastyczne łączenie danych z rozproszonych obiektów w jedyny raport na podstawie danych zgromadzonych w XLS-tabeli.
 • Narzędzia do analizy, interaktywne diagramy, histogramy, raporty XLS.
 • Powiadomienie o awarii za pomocą SMS, poczty elektronicznej. System wyśle SMS wszystkim upoważnionym osobom oraz w przypadku braku reakcji wyśle SMS osobom o najwyższym poziomie odpowiedzialności.
 • Logika działania oparta jest na kontrolerze i nie zależy od połączenia z serwerem.
KLIENT OTRZYMUJE
 • Zaawansowaną automatykę, która umożliwia obniżenie zużycia energii dla urządzeń grzewczych.
 • Historię wszystkich wprowadzonych zmian dla podejmowania decyzji w strukturze zużycia energii.
 • Dokładną analizę trybów pracy kotłów elektrycznych, za pomocą której klient osiągnie maksymalny poziom oszczędności energii.
 • Szerszy asortyment zabezpieczeń dla zwiększenia żywotności sprzętu klienta.
KOMPLETNY SYSTEM
Gotowe rozwiązanie zawiera:
 • Tablicę rozdzielczą 36 modułów. Na życzenie klienta mogą istnieć różne modyfikacje tablicy rozdzielczej: plastikowa, wewnętrzna, zewnętrzna, metalowa, hermetyczna, niehermetyczna skrzynka.
 • Kontroler Novatek-Electro EM-486 – kontroler zdalnego monitorowania oraz sterowania rozdzielnią elektryczną EM-486 jest przeznaczony do podłączenia urządzeń dowolnych producentów i przesyłki informacji do serwera gromadzenia danych. Działa za pośrednictwem Ethernet, Wi-Fi lub 2G -3G).
 • Urządzenie Novatek-Electro OM-310 – ogranicznik poboru mocy, który służy do odłączenia obciążenia w przypadku przekroczenia ustawionego poziomu mocy czynnej pobieranej przez odbiornik. Urządzenie zapewnia także: monitorowanie napięcia, zabezpieczenie napięciowe, zabezpieczenie prądowe, zabezpieczenie przed zniekształceniem fazowym, kontrolę kolejności faz, liczniki energii elektrycznej. OM-310 posiada także protokół transmisji danych.
 • Urządzenia przełączające — urządzenia te są wyposażone zgodnie z mocą znamionową podłączonego obciążenia. Na życzenie klienta możemy zamontować urządzenia przełączające dowolnego producenta.