Rajshahi WASA
Optymalizacja sterowania systemem zaopatrzenia w wodę (70 obiektów).

Władza wykonawcza  państwa Bangladesz postawiła  sobie za cel, aby:
– zmiejszyć  ilość pracowników, obsługujących przepompownie, nie tracąc jakości przeprowadzonych prac;

– zdalnie zarządzać obiektami rozproszonymi na dużym terytorium;

– kontrolować stan techniczny obiektów;

Realizacja zadania zaczeła się od opracowania algorytmu pomiaru oraz kontroli poziomu wody w studni, oraz  możliwości wybóru  priorytetowego włączenia.  Także był stwożony system monitorowania obiektów, który pozwolił w trybie automatycznym słedzić stan techniczny przepompowni oraz wysyłac zawiadomienie o awarii sieci wodociągowej. Inżynierowie otrzymali możliwość zdalnie zarządzać przepompowniami oraz zbierać dane z wodomierza.