Hipermarket spożywczy „RAIT”
Raport automatyczny oraz monitorowanie zużycia energi.
Hipermarket spożywczy „RAIT”- jest jednym z największych przedstawicieli sektora retail.

Krajowe organy nadzorujące zobowiązali inżyniera elektrykia hipermarketu podawać, każdy miesiąc, sprawozdanie o bilansie zasobów energetycznych . Kolejnym celem hipermarketu było stworzenie narzędzia do kompleksowej analizy kosztów zużycia energii i zmniejszenia zużycia do poziomu określonego limitu.

Realizacja tych zadań obejmującej dwa etapy :

  • Pierwszy etap – stworzenie systemu automatycznej rachunkowości. System opraty na urządzeniach firmy Novatek-Electro, a konkretnie na urządzeniu OM-310;
  • Drugi etap – pełny audyt przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu monitorowania Overvis.
Wyniki wprowadzenia systemu:

–  Znalezienie głównych źródeł nieracjonalnego zużycia energii

– Opracowanie,optymalnej metody oszczędzenia  energii elektrycznej (planowanie strat i zysków  na podstawie otrzymanych raportów).

– Automatyczne wysyłania raportów do organów nadzorujących.